தொகுதி திருத்தி

  • Volume Corrector

    தொகுதி திருத்தி

    தயாரிப்பு கண்ணோட்டம் தொகுதி சரிசெய்தல் முக்கியமாக வாயுவின் வெப்பநிலை, அழுத்தம், ஓட்டம் மற்றும் பிற சமிக்ஞைகளைக் கண்டறிய பயன்படுகிறது. இது சுருக்க காரணியின் தானியங்கி திருத்தம் மற்றும் ஓட்டத்தின் தானியங்கி திருத்தம் ஆகியவற்றைச் செய்கிறது, மேலும் வேலை நிலையின் அளவை நிலையான நிலையின் அளவாக மாற்றுகிறது. அம்சங்கள் 1. கணினி தொகுதி பிழையாக இருக்கும்போது, ​​அது பிழை உள்ளடக்கத்தைத் தூண்டும் மற்றும் அதனுடன் தொடர்புடைய பொறிமுறையைத் தொடங்கும். 2.பிராம்ப் / அலாரம் / பதிவு செய்து அதனுடன் தொடர்புடைய மெச் தொடங்கவும் ...